"Gdy dookoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden, nasz własny i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem"

- Jan Paweł II

Kalendarz Regulamin Ucznia Rejestracja
Prosimy o wsparcie naszej szkoły
Złóż Donację
Wszystkie darowizny dla naszej organizacji można odpisać od podatku na podstawie IRS Code 501(c)(3)

Zajęcia

w Soboty 9:30am - 1:30pm (religia 1:30-2:30) od Września do Czerwca

Klasy

od Przedszkola(3 lata) do klasy VIII szkoła podstawowa; klasy licealne od IX do XI (maturalna)

W programie

Język polski, historia i geografia polska, religia oraz tradycje i obyczaje polskie

O Nas

Polska szkoła dla naszych dzieci

Uczniami szkoły są dzieci z rodzin polskich lub pragnące uczyć się języka polskiego od 3 roku życia (przedszkole) do klasy ósmej włącznie. Młodzieży proponujemy 3-letni program licealny zakończony maturą polonijną oraz przygotowanie do egzaminu z języka polskiego LOTE.

Program nauczania obejmuje naukę i doskonalenie języka polskiego, historie i geografie Polski, oraz pielęgnowanie polskich tradycji, obyczajów i kultury. Obchodzimy wspólnie rocznice i święta (Jasełka, Nasza Kraftoteka). Wyjeżdżamy na wycieczki by poznawać kraj, w którym żyjemy, jego piękno, bogactwo i kulturę. Jeździmy na przedstawienia teatralne i rewie oraz bawimy się na zabawach szkolnych (Andrzejki, Ostatki, choinka, karnawał). Uczestniczymy w paradach organizowanych w PA i NY. Bierzemy udział w konkursach tematycznych organizowanych przez Centralę Polskich Szkól lub wewnętrznych, szkolnych.

Szkoła należy do Centrali Polskich Szkól Dokształcających i współpracuje z Komisją Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Rejestracja

Proszę wypełnić formularz i wydrukować

Rejestracja

Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Data ur.
Miejsce ur.
Klasa w szkole amerykanskiej
klasa w szkole polskiej
Dziecko juz chodziło do polskiej szkoły
Imię rodzica
Nazwisko rodzica
Relacja
Imię rodzica
Nazwisko rodzica
Relacja
Znajomość języka polskiego ucznia
Czy dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z religii
Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć mojego dziecka w mediach szkolnych oraz innych publikacjach dotyczących szkoły.
Kontakt tylko w razie konieczności (Jeśli rodzice są nie dostępni)
Dodatkowe informacje o dziecku ( np. zdrowotne )

Nasi Sponsorzy

Prosze podziękować naszym sponsorom!

Chcesz być sponsorem?

Zarząd i Kadra

Nauczyciele

Informujemy, że nasa szkoła otrzymała dotację ze środków
Instytut Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
w ramach konkursu
"Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023"
Nazwa zadania publicznego: Kolbe_nowe szkoły_Wsparcie oświaty
polonijnej w USA, Kanadzie i Turcji.
Kwota dotacji: 35 405,76 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 742 579,89 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkól polonijnych poprzez
dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń
nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjowania.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
ze śródkow Ministra Edukacji i Nauki

Szkoła Polska JP2

Wysoko wykwalifikowani, doświadczeni w zakresie szkolnictwa polonijnego nauczyciele, którzy cieszą się zaufaniem i sympatią dzieci i rodziców.

Kontakt

Adres

Szkoła przy Kościele Św. Mateusza
200 Brodhead Avenue
East Stroudsburg, PA 18301

Email

szkolapolskajp2poconos@gmail.com

Dyrektor Szkoły

201-214-8335 (Hanna Czuma)

Newsletter

© polskaszkolajp2. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex